Ma túy, mại dâm, cờ bạc mang lại 2,7 tỷ USD cho nền kinh tế Hà Lan

Số tiền Hà Lan kiếm được từ ma túy, mại dâm và các hoạt động tội phạm khác là khoảng 2,7 tỷ USD mỗi năm.

pexels-photo-102107

Theo tính toán của văn phòng thống kê toàn quốc CBS cho đài truyền hình kinh doanh RTLZ, CBS lần đầu tiên xác định quy mô của nền kinh tế đen vào năm 2013, khi tuyên bố rằng vào năm 2010, tội phạm, cờ bạc bất hợp pháp, các trang web vi phạm bản quyền và tải xuống bị cấm đã thực sự tạo ra 2,6 tỷ.

RTLZ cho biết có vẻ như nền kinh tế chợ đen thực sự hầu như không tăng trưởng nhưng việc đưa ra báo giá chính xác là cực kỳ khó khăn. Các hoạt động sai trái được cho là chiếm khoảng 0,4% GDP.

Số liệu của CBS cho thấy giá trị của thị trường ma túy tăng nhẹ, năm 2010 chiếm 55% nền kinh tế đen. Mại dâm chịu trách nhiệm cho khoảng 21%, với việc sao chép và đánh bạc bất hợp pháp thêm 9%.

RTLZ cho biết CBS dự kiến sẽ không công bố số liệu toàn diện cho đến năm 2019.